Harmoonikumi missioon on innustada inimesi säästma loodust ja edendama tervist – võtma vastustus nii eneste kui oma pereliikmete tervislike valikute eest. Tegeleme pideva teavitustegevusega, et emad ei kahjustaks teadmatusest eneste ja oma laste tervis, et rumalusest ei solgitaks loodust ega muudetaks meie elukeskkonda elamiskõlbmatuks. Oleme loodussäästliku ja inimsõbraliku ärimudeli eekujuks.

Harmoonilise maailmavaate õpetamiseks rajasime lasteaia Lillelapsed, kus pakume looduspuhast toitu ja kasutame innovatiivset  lapsesbõralikku isiksuse arengut toetavat õppemetoodikat.

Harmoonikumi ökospaa pakub harmoonilisi ilu- ja terviseteenuseid, toodab eksklusiivseid mahekosmeetikume ja harib nii iluteenindajaid kui huvilisi.

Harmoonikumi kohvik pakub kvaliteetset ja tervislikku täistoitu nii kohapeal kui caterngi teenusena.

Harmoonikumi koolituskeskus pakub suurt valikut koolitusi, mille läbivaks teemaks on harmoonia, teaduse ja pärimuse ühisosa, tervise ja looduskeskkonna säästmine, kultuurikeskkonna edendamine.

Teavitustegevuse tulemusena soovime muuta Eesti ja ka kogu maailma puhtamaks ja õnnelikumaks paigaks.