Tervise teadlik juhtiminemetsmaasikas

Haiguste ravimine on kallis – nii riigile kui inimesele endale. On tõestatud, et ennetus on efektiivseim viis rahva tervise eest hoolitsemiseks. Füüsiline, vaimne ja sotsiaalne elukeskkond on tervisefaktorid, mida me alati ja ostseselt muuta ei saa. Küll saame teha antud keskkonnatingimustes oma tervisele kasulikemaid otsuseid, kui oleme teadlikud oma tervisemõjuritest. Tervisedenduse tähtsus suureneb pidevalt. Istuv tööstiil, sundasendid, stress  loovad eeldused tervise halvenemiseks. Kui tegeleda keha funktsioonide tervistava  tasakaalustamisega regulaarselt, saab paljusid haigusi ära hoida. Meetodeid on palju, aitame leida teile personaalselt sobivaima.

Koostame tervisedenduskavasid isikutele, ettevõtetele ja omavalitsustele:

analüüsime hetkeolukorra, tuvastame tugevused ja nõrkused ning näitame edaspidise tervisedenduse võimalikud teed.

Personaalne nõustamine:

Elustiilinõustaja vastuvõtt

Tervisenõustamine:

Personaalse monitooringuga tuvastatakse:

1. Keha parameetrid, enesetunne

2. Elukeskkond: keemiline koormus, olmekeemia, toiduvalikud.

3. Stressitaseme määramine: tööstress, kodused stressifakotorid.

4. Vajadusel lisatakse vereanalüüs (vitamiinide, mineraalide, toksiinide jne määramine)

Lahendused: töötame välja personaalseheaolu valemi – subjektiivselt seadistatavad tingimused, mis tagavad tervise, rõõmu ja rahulolu.

Koostame:

Personaalne menüü, liikumissoovitused, kehakeskkonna soovitused (riietus, olmekeemia, materjalid), kehahoolduse soovitused (kosmeetika, teraapiad), elu isiksusest lähtuv fokuseerimine.