Eesti on unikaalse kultuuriruumiga paik. Meie side esivanemate ja loodusega on säilinud, samal ajal suudame innovatiivselt uusi Pühade sööktehnoloogiaid arendada. Ehk see ongi tuleviku elu võimalikkuse mudel – püha saastamata loodus reaalelu keskkonnaks ja virtuaalsus tarbimiseks, saastamiseks ja raiskamiseks.

Selle erilise maa kultuuri olen uurinud läbi teaduse ja pärimuse, tavatarkuse ja kõrgkultuuuri. Ainult kõiki tasandeid läbides on võimalik saada adekvaatne pilt, eristada olulist mitteolulisest, jätkusuutlikku kaduvast.

Teeme koos teiega väega rännakuid

  • Toidukultuurirännakud  - esivanemate tarkused teaduslike selgitustega.

photo-2