Heameele töötuba  “Positiivne psühholoogia”

Inimene on püsivalt õnnelik siis, kui ta kastuab oma võimeid. Inimene tunneb ennast kõige õnnelikumana nendes valdkonades, kus ta saab rakendada oma võimeid. Oma võimete teadvustamise kaudu on võimalik hakata neid kasutama kõigis elu valdkondades ning suurendada seeläbi õnnetunnet oma elus. Sellistele tulemustel on jõudnud positiivse psühholoogia esinajad läbi uuringute. Kutsu Teid osalema heameele töötoas „Positiivne psühholoogia”, kus me uurime kas ja mil viisil need väited meie elus toimivad. Praktiliste harjutuste kaudu on võimalik saada selgem pilt oma võimetest ja väärtustest ning nende mõjust meie valikutele ja enesetundele. Lisaks leiame uusi viise, kuidas oma võimeid teadmikumalt erinevates valdkondades kasutada.

  • Töötuba juhendab psühholoog Janne Kants.
  • Aega tuleks varuda ca 2 tundi.
  • Harmoonikumis (Viimsis, Pargi tee 8)
  • Osavõtutasu 15 € saab tasuda kohapeal, soovitavalt sularahas.
  • Osavõtusoovist palume teatada e-postiaadressil info@harmoonikum.ee