Holistiline regressiooniteraapia

Anu Hermlin, Holistiline regressiooniterapeut, Tel: 52 91 871

Holistiline regressiooniteraapia (mida siiani tuntakse peamiselt holistilise psühhoteraapia nime all) tegeleb suhteliselt terve, kuid tasakaalustamata inimese kõikvõimalikele probleemidele lahenduste otsimisega. Lahendusi, vastuseid ja seoseid püütakse leida inimese enda osalusel, kaasates uurimisprotsessi tema alateadvuse. Töö alateadvusega ongi holistilise psühhoteraapia
efektiivsuse võti. Seni, kuni inimese ennasthävitavate käitumismustrite, uskumuste, harjumuste, mõtete ja emotsioonidega tegeldakse tavateadvuse tasandil, võivad töö tulemused jääda ajutiseks. Selleks, et inimese ellu tuleks muutus, peab midagi muutma alateadvuse tasandil – sealsamas, kuhu on salvestunud kogu komplekt madalast eneseväärtustamise oskusest, puuduseteadvusest, tõrjutusetundest, läbikukkumisehirmust jne.

Miks sai meetodi uueks nimeks regressiooniteraapia?

Selleks, et mõista inimese jaoks elutähtsate probleemide tekkepõhjusi, viiakse inimene seansi ajal probleemi alguspunkti juurde. See tähendab, et inimene teeb läbi regressiooni kas mingisse varasemasse eluetappi, lapsepõlve või veelgi varasemasse aega. Jõudes probleemi alguspunkti, hakkab inimene mõistma põhjus-tagajärg seoseid ja neid mehhanisme, mis tema elus toimivad. Juba läbi mõistmise võib toimuda paljude energiablokeeringute vabanemine, seega ka tervenemine.

Kuid teraapia eesmärgiks ei ole mitte üksnes jõuda mõistmiseni. Lisaks sellele töötame seansi ajal läbi need traumaatilised stseenid, mis on pannud aluse inimese probleemidele (energiablokeeringutele). Tehes seda muutunud teadvuse seisundis, alateadvust kaasates, saame traumaatilised kogemused justkui „üle kirjutada“. Ülekirjutatud salvestised avaldavad
aga inimese närvisüsteemile juba hoopis teistsugust mõju. Suurt rolli mängib holistilises psühhoteraapias energiatöö ning töö kujutluspiltidega. Inimese jaoks, kes adub energiamaailma primaarsust ja materiaalse maailma sekundaarsust, tundub enesestmõistetav, et energiatöö peab eelnema reaalsetele muutustele „päriselus“, st materiaalses maailmas. Energiatööga saame end lahti haakida kahjulike või ebasobivate käitumismustrite küljest; ennasthävitavate mõttemustrite ja uskumuste küljest; inimeste küljest, kellega meil edasiviiv partnerlus on lõppenud, kuid kelle külge tunneme olevat justkui kinni jäänud jne.
Selleks, et eluga edasi minna, on vaja millestki vabaneda, kuida samas vajame tühjale kohale ka uut energiat. Niisiis toimub sageli energiatöö ka vastupidises suunas, lisades inimese energiavälja uusi ressursse, uusi uskumusi, uusi mustreid.
Ja veelkord – kõik see toimub kliendi enda osalusel. Mitte miski ei toimu ilma, et kliendi sees oleks olemas tahe ja valmisolek. Üksnes läbi koostööö sünnivad imed.

Seansid:
• Holistiline nelik (neli 3- 4 tunnist regressiooniteraapia seanssi): 320 eurot
• Holistilise regressiooniteraapia seanss peale neliku läbimist: 85 eurot

Registreerumine:
Anu Hermlin
Holistiline regressiooniterapeut
Tel: 52 91 871

Milliste probleemidega holistilisse teraapiasse pöördutakse?
• kaotatud suund või siht, tunne, et elul pole eesmärki;
• avastus, et suhted ei kanna või pole kunagi kandnud;
• oskamatus oma aja äraelanud suhteid lõpetada;
• oskamatus vabaneda ahistajast, manipulaatorist või alandajast;
• baasturvatunde puudumine;
• kinnijäämine mõnda eluperioodi, sündmusesse, emotsiooni;
• oskamatus ennast aktsepteerida, endale andestada, ennast armastada;
• suutmatus oma piire kehtestada;
• hirmud, foobiad, paanikahäire või depressioon;
• sõltuvus, ülemäärane kriitilisus, ebaratsionaalsed ootused jne;
• traumaatilised kogemused;
• suguvõsas põlvest põlve edasi kanduv negatiivne info (haiguse, mõne mõttemustri või uskumuse
näol);
• füüsilised probleemid;
• soov saada teadlikuks enda tõelistest vajadustest, tahtest, väärtustest;
• soov enda tõelist olemust avastada (sh seni blokeeritud tunded, seksuaalsus, loomingulisus, elujõud, isiklik vägi);