MTÜ Viimsi Naiste Tugikeskus Hoolimine on naiste õigusi kaitsev ja koduvägivalla vähendamisega tegelev ühing. Toetame ja nõustame koduvägivalla all kannatajaid, teavitame ühiskonda koduvägivalla laastavast mõjust ohvrite, eriti tunnistajaks olevate laste tervisele. Meie tegevuse eesmärk on ennetada lähisuhtevägivalda ja seeläbi muut akogu ühiskond turvalisemaks ning õnnelikumaks paigaks.